IBX5980432E7F390 UU Pelayaran dan Konvensi Internasional ATT 2 - BLOG PELAUT

UU Pelayaran dan Konvensi Internasional ATT 2

Soal Jawab UU Pelayaran & Konvensi lnternasional ATT-II 


1. Solas diberlakukan terhadap:
(a) Semua kapal
(b) Kapal kapal yang melayani Pelayaran Internasional ✔️
(c) Kapal kapal ukuran GT 500 atau lebih
(d) Hanya kapal penumpang

2. Solas 1974 mulai berlaku (entered into force) sejak
a. 1 Nopember 1974
b. 17 Pebruari 1978
c. 25 Mei 1980✔️
d. 9 Desember 1980

3. Yang tidak termasuk yang dikecualikan dalam pemberlakuan Solas adalah:
(a) Kapal perang
(b) Kapal yang dibangun secara tradisinal (c) Kapal penangkap ikan
(d) Kapal keruk GT 1000 ✔️

4. Konvensi Load Line tidak diberlakukan terhadap :
(a) Kapal perang ✔️
(b) Kapal penumpang
(c) Kapaql container
(d) Kapal tanker

5. Sertifikat CLC diharuskan untuk kapal kapal:
(a) Kapal penumpang
(b) Kapal salvage
(c) Kapal Container
(d) Kapal tanker DWT 2000 atau lebih ✔️

6. Annex 1 Marpol73/78 diberlakukan terhadap :
(a) Semua kapal ✔️
(b) Semua kapal tanker
(C) Kapal tanker GT 150 atau lebih
(d) Kapal tanker GT 150 atau lebih an selain tanker GT 400 atau lebih

7. Marpol 73/78 terdiri dari berapa Annex dan Annex III mengatur mengenai:
(a) 5 Annex ,Annex III mengatur mengenai pencegahan pencemaran oleh sampah
(b) 6 Annex ,Annex III mengatur mengenai pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang diangkut dalam kemasan✔️
(C) 7 Annex, Annex III mengatur mengenai pengawasan pencemaran oleh zat cair beracun yang diangkut dalam bentukcurah (d) 5 Annex,Annex IIl mengatur mengenai pencegahan pencemaran oleh sewage dari kapal

8. Konvensi Marpol 73/78 berisi :
(a) Peraturan untuk menjaga kebersihan laut
(b) Peraturan untuk kepedulian lingkungan (c) Peraturan untuk mencegah pencemaran yang berasal dari kapal ✔️
(d) Peraturan untuk pencegahan pencemaran laut

9. Masa berlaku Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang adalah:
(a) Selama 1 tahun
(b) Selama 3 tahun
(c) Selama 5 tahun
(d) Sesuai ketentuan Pemerintah tetapi tidak lebih dari 5 Tahun ✔️

10. Untuk Sertifikat Garis Muat diadakan survey survey, kecuali:
(a) Initial Survey
(b) Annual Survey
(c) Intermediate Survey
(d) Periodical (Renewal) Survey ✔️

11. Pada Survey Tahunan dari Sertifikat Garis Muat yang diperiksa adalah, kecuali:
(a) kondisi dari penutup bukaan bukaan
(b) pagarpagar
(c) tangga-tangga ✔️
(d ) pintu ke kediaman awak kapal

12. Solas 74 saat ini terdiri dari:
(a) 8 Bab
(b) 9 Bab
(c) 10 Bab
(D) 12 Bab ✔️

13. Bab yang mengatur mengenai Port State Control adalah:
(a) Bab 11-1
(b) Bab IX
(C) Bab XI-1 ✔️
(d) Bab XI- 2

14. Yang tidak termasuk survey untuk Sertifikat Safety Radio adalah :
(a) Initial urvey
(b) Intermediate survey ✔️
(c) Annual Survey
(d) Periodical Survey

15. Kondisi bagian kapal dibawah garis air tidak perlu diperiksa pada:
(a) Initila Survey
(b) Annual Survey ✔️
(c) Intermediate Survey
(d) Renewal Survey

16. Tanggung jawab serang Nakhoda apabila menerima berita bahaya dari kapal lain adalah:
(a) Apabila memungkinkan harus menuju kekapal yang dalam bahaya dan berkomunikasi dengan kapal itu dan tim SAR ✔️
(b) Minta ijin kepada Kantor pusat untuk menolong
(c) Pura pura tidak mendengar berita itu
(d) Tidak perlu menolong karena akan mengganggu jadwal pelayaran

17.Menurut Solas Bab V Peraturan 26 testing stering gear dilaksanakan:
(a) 1 jam sebelum berangkat
(b) 3 jam ebelum berangkat
(c) 6 jam sebelum berangkat
(d) l2 jam sebelum berangkat ✔️

18 Pada waktu testing steering gear yang dilakukan adalah,kecuali:
(a) Mengoperasikan Main steering gear
(b) Mengoperasikan auxiliary steering gear (c) Mengecek penunjukan sudut daun kemudi di anjungan
(d) Mengecek kedudukan daun kemudi dari belakang kapal ✔️

19.Latihan menggunakan kemudi darurat harus dilaksanakan:
(a) Sekali setahun
(b) Sekali dua minggu
(c) Sekali sebulan
(d) Sekali tiga bulan ✔️

20. Penggunaan tanda bahaya Internasional:
(a) Tidak boleh digunakan kecuali kapal dalam bahaya ✔️
(b) Boleh digunakan kalau sudah habis masa berlaku
(c) Boleh kalau kapal di pelabuhan
(d) Boleh kalau hari besar Internasional (malam tahun baru)

21. Menurut Solas BabV kompas magnit:
(a) Harus ada pada setiap kapal ✔️
(b) Tidak perlu kalau kapal sudah dilengkapi dengan kompas gyro
(c) Tidak perlu kalau kapal sudah dilengkapi GPS
(d) Tidak perlu kalau kapal sudah dilengkapi radar

22. Kalau terjadi pencemaran dari kapal maka yang akan dikenakan sanksi pidana adalah:
(a) Hanya Nakhoda
(b) Kepala Kamar Mesin
(c) Mualim I
(d) Setiap orang yang terlibat ✔️

23. Pelaporan mengenai pencemaran dari kapal diatur dalam :
(a) Protocol 1 Marpol 73/78 ✔️
(b) Solas 74 Annex II
(c) Appendix B dari Supplemen dari IMDG Code
(d) Konvensi PBB mengenai Pelaporan atas insiden dan aksiden yang menimbulkan bahaya terhadap lingkungan maritim

24. Yang tidak termasuk minyak sesuai Annex 1 Marpol 73/78 adalh:
(a) Solar
(b) Naphta
(c) Clarified
(d) CPO ✔️

25. Sludge tank harus dimiliki oleh :
(a) Semua kapal tanker
(b) Kapal tanker GT 150 atau lebih
(c) Kapal tanker GT 150 atau lebih dan selain tanker GT 400 atau lebih
(d) Semua kapal motor GT 400 atau lebih)✔️

Selanjutnya : Undang-undang Pelayaran dan konvensi internasional Soal jawab ATT-2 (1)

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "UU Pelayaran dan Konvensi Internasional ATT 2"

Posting Komentar